Avís legal i política de privacitat

Aquesta pàgina web és propietat de ESTIVAL GESTIÓ, S.L. , en endavant Estival Group

Domicilio social: Camí del Recó, 15, Platja de La Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona)
Telèfon: 977 371910
A/e: pdatos@estivalgroup.com

1. Condicions generals

L'accés i l'ús de la pàgina web d'Estival Group quedaran subjectes a les presents condicions generals. La utilització de totes les pàgines web de titularitat de Estival Group implica l'acceptació plena per part de l’usuari de totes les condicions generals d'ús vigents en cada ocasió en què l'usuari hi accedeixi.

Estival Group es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús.

2. Ús de la pàgina web, serveis i continguts

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte d'aquesta pàgina, els seus serveis i continguts, sense contravenir els drets fonamentals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, l'ordre públic i les condicions particulars de certs serveis. Es prohibeix qualsevol ús amb finalitats il·lícites o que vulnerin els drets de Estival Group i els seus titulars o un tercer, o que de qualsevol manera perjudiquin el normal funcionament de la pàgina o de qualsevol equip informàtic o documents de qualsevol classe continguts en aquests. Respecte als continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.) es prohibeix especialment:

• La seva reproducció, distribució o modificació o de qualsevol altra forma la seva comunicació pública, tret que s'obtingui l'autorització dels seus legítims titulars o que resulti legalment permès;
• Eliminar o modificar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets d'Estival Group o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic per al seu reconeixement;
• Intentar obtenir els continguts de la pàgina web per un mitjà diferent als disponibles per als usuaris o als habituals en la xarxa, sempre que aquests últims no causin cap perjudici a la pàgina web d'Estival Group
• Remetre missatges o enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats o consentits pels seus destinataris. Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats podran comunicar-li-ho a Estival Group remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: pdatos@estivalgroup.com
• Igualment, es prohibeix utilitzar les llistes de distribució així com posar a la disposició de terceres dades recaptades a partir d'aquestes, per a realitzar les activitats assenyalades anteriorment. Respecte al site, l'usuari es compromet, en particular a no transmetre o difondre de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol material que:

• IIndueixi o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades, o a l'ordre públic; o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades, o a l'ordre públic;
• Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, podent portar a engany sobre el seu objecte o sobre les intencions del comunicant;
• Sent propietat intel·lectual o industrial de tercers, es pretengui utilitzar sense la seva prèvia autorització;
• Violi els secrets empresarials de tercers o infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions;
• De qualsevol manera menyscabi la reputació d'Estival Group o de tercers, o constitueixi, en el seu cas, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i en general competència deslleial; Estival Group o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips;
• Contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per Estival Group

3. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de les pàgines web d'Estival Group estan sotmesos a la normativa sobre Propietat intel·lectual i/o industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Estival Group o a tercers en el seu cas. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a finalitats comercials.

4. Renúncies i limitacions de responsabilitat

Estival Group no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web d'Estival Group ni dels continguts proporcionats per tercers. Estival Group no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts en la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la seva pàgina web. Estival Group no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web d'Estival Group siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, en queda prohibit l'accés i la utilització per part dels usuaris i, en el cas que aquests es produeixin, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, que estan obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació. L'ús que pugui fer-se de la informació i continguts que apareixen en la pàgina web d'Estival Group i/o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o enllaços que apareixen en la pàgina d'Estival Group es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes i Estival Group no serà responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.